SERVIS I PRODAJA RAČUNALA ZADAR - SICO D.O.O.

Sico d.o.o vrši uslugu održavanja i servisa računala u Zadru i okolici.

Prodaja servis i ugradnja - Video nazor Zadar


morske orguljeMorske orgulje u Zadru smještene su na šetalištu u sklopu rive u blizini novog pristaništa za cruisere.

Kamene stepenice protežu se na sedamdesetak metara obale, a u njima je o ugrađeno 35 polietilenskih cijevi različitih dužina, promjera i nagiba. Zrak potisnut valom vodi se iz šireg u uži profil, kako bi dobio ubrzanje i prozveo zvuk u cijevima-sviralama. Instrument ima sedam klastera po pet biranih tonova izvedenih iz matrice dalmatinskog klapskog pjevanja.